Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 "Bajkowy Świat"

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi
nr 37 "Bajkowy Świat"
ul. Szlenkierów 8, 01-181 Warszawa

tel: (22) 632 11 31

Zamierzenia

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

REALIZOWANE WE WRZEŚNIU

GRUPA I

TEMATY KOMPLEKSOWE

- PIERWSZY RAZ W PRZEDSZKOLU

- NADESZŁA JESIEŃ

- CO ROBIĄ ZWIERZĘTA JESIENIĄ

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • zdejmowanie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu w szatni,

 • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.

Językowa aktywność dziecka

 • nabywanie koordynacji ruchowej

 • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych,

 • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno- porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,

 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • podejmowanie prób wspólnych zabaw,

 • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • podawanie swojego imienia i nazwiska,

 • poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy,

 • podejmowanie prób wspólnych zabaw,

 • przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie,

 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

Językowa aktywność dziecka

 • uważne słuchanie rozmówcy,

 • wypowiadanie się prostymi zdaniami,

 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,

 • wprowadzenie graficznych znaków umownych, np. znaczków w szatni, oznakowania półek indywidualnych.

Artystyczna aktywność dziecka

 • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela,

 • uczestniczenie w zabawach naśladowczych,

 • nazywanie barw podstawowych (czerwona, niebieska, żółta),

 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.

Poznawcza aktywność dziecka

 • wykorzystywanie w zabawach różnych zabawek, przedmiotów,

 • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość,

 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko.

Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020

(s. 41- 44, 50, 52, 53, 56, 59-61, 65, 66, 71, 72).


 

 

krasnale-p39
misie
zabki
biedronki_icon
sowy

Linki

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.