Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 "Bajkowy Świat"

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi
nr 37 "Bajkowy Świat"
ul. Szlenkierów 8, 01-181 Warszawa

tel: (22) 632 11 31

Zamierzenia

 

TEMATY KOMPLEKSOWE

- Pierwszy raz w przedszkolu

- Nadeszła jesień

- Co robią zwierzęta jesienią

 

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • zdejmowanie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu w szatni,
 • udział w porządko
 • waniu sali po skończonej zabawie.

Językowa aktywność dziecka

 • nabywanie koordynacji ruchowej
 •  nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
 • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
 • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • podawanie swojego imienia i nazwiska,
 • poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy,
 • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
 • przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie,
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

Językowa aktywność dziecka

 • uważne słuchanie rozmówcy,
 • wypowiadanie się prostymi zdaniami,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
 • wprowadzenie graficznych znaków umownych, np. znaczków w szatni, oznakowania półek indywidualnych.

Artystyczna aktywność dziecka

 • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela,
 • uczestniczenie w zabawach naśladowczych,
 • nazywanie barw podstawowych (czerwona, niebieska, żółta),
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.

Poznawcza aktywność dziecka

 • wykorzystywanie w zabawach różnych zabawek, przedmiotów,
 • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość,
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko.

Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41- 44, 50, 52, 53, 56, 59-61, 65, 66, 71, 72).


krasnale-p39
misie
zabki
biedronki_icon
sowy

Linki

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.