Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 "Bajkowy Świat"

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi
nr 37 "Bajkowy Świat"
ul. Szlenkierów 8, 01-181 Warszawa

tel: (22) 632 11 31

Zamierzenia

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZE GRUPA 2 WRZESIEŃ 

 Fizyczny obszar rozwoju dziecka 

Społeczna aktywność dziecka 

· wskazywanie części ciała i ich nazywanie, 

· spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem. 

Językowa aktywność dziecka 

· rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych), 

· nazywanie wybranych części ciała. 

Artystyczna aktywność dziecka 

· uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych , 

· uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych. 

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka 

· uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z 

elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści 

ruchowych, ze śpiewem, 

· przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach . 

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka 

Społeczna aktywność dziecka 

· podejmowanie prób wspólnych zabaw, 

· dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi. 

Społeczny obszar rozwoju dziecka 

Społeczna aktywność dziecka 

· podawanie swojego imienia i nazwiska, 

· poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy, 

· podejmowanie prób wspólnych zabaw, 

· uczestniczenie we wspólnych zabawach. 

Poznawczy obszar rozwoju dziecka 

Językowa aktywność dziecka  

· uważne słuchanie rozmówcy,  

· maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku,  

· wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu,  

· powtarzanie krótkich rymowanek,  

· słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,  

· wprowadzenie graficznych znaków umownych, np. znaczków w szatni, oznakowania półek indywidualnych,  

· rozpoznawanie zapisu własnego imienia. 

 Artystyczna aktywność dziecka  

· słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela, 

 · uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.  

Poznawcza aktywność dziecka  

· wykorzystywanie w zabawach różnych zabawek, przedmiotów,  

· wskazywanie wymienionych części ciała,  

· obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie. 

· ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później),  

· zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach,  

· liczenie palców, przedmiotów itp. 

 

krasnale-p39
misie
zabki
biedronki_icon
sowy

Linki

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.