Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 "Bajkowy Świat"

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi
nr 37 "Bajkowy Świat"
ul. Szlenkierów 8, 01-181 Warszawa

tel: (22) 632 11 31

Grupy > Sowy >

Zamierzenia

Zamierzenia dydaktyczne - czerwiec

 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat zwierząt żyjących na świecie oraz miejsc ich występowania;
 • doskonalenie czytania globalnego
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat zwierząt żyjących w zoo;
 • rozbudowywanie słownika
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat polskich parków narodowych i ich mieszkańców;
 • doskonalenie umiejętności czytania symboli
 • poszerzanie wiedzy na temat łańcucha pokarmowego i jego ogniw;
 • rozszerzenie wiedzy o wilkach
 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt aktywnych w dzień i w nocy;
 • poszerzanie wiedzy na temat nietoperzy
 • utrwalenie kolejności miesięcy oraz pór roku; doskonalenie umiejętności uważnego słuchania;
 • doskonalenie ekspresji twórczej
 • poszerzanie informacji na temat burzy i bezpiecznych zachowań w jej trakcie;
 • poszerzanie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych (tęcza);
 • doskonalenie umiejętności klasyfikacji;
 • poszerzanie słownika
 • poszerzanie słownika o nazwy letnich kwiatów i doskonalenie umiejętności rozróżniania ich na zdjęciach; poszerzanie słownika o nazwy owadów występujących na łące;
 • doskonalenie słuchu fonemowego;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczb
 • poszerzanie słownika dzieci o przymiotniki związane z określaniem smaków lodów;
 • doskonalenie umiejętności porównywania obiektów;
 • doskonalenie motoryki małej
 • doskonalenie umiejętności poruszania się po mapie i porównywania długości obiektów;
 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt i roślin górskich
 • doskonalenie ekspresji twórczej; integracja grupy;
 • doskonalenie umiejętności poruszania się po mapie;
 • doskonalenie umiejętności czytania globalnego
 • doskonalenie uważnego słuchania;
 • rozwijanie kreatywnego myślenia
 • poszerzanie informacji na temat bezpiecznego sposobu spędzania wakacji;
 • doskonalenie umiejętności czytania piktogramów
 • uwrażliwienie na innych;
 • doskonalenie umiejętności szukania różnic i podobieństw;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na własny temat
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się;
 • samopoznanie
 • poszerzanie wiedzy na temat dzieci z różnych stron świata;
 • zaznajomienie dzieci z ich prawami;
 • kształtowanie poczucia własnej wartości

 

 

 

 

 

 

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na maj

Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych, plastycznych.

Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków na ich podstawie.

Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Uświadamianie, że dzielenie się może sprawiać radość wszystkim.

Aktywne włączanie dzieci w przygotowania do rodzinnego święta.

Umożliwienie wspólnej zabawy dzieciom i ich rodzicom; czerpanie radości ze wspólnej zabawy.

Rozwijanie umiejętności różnicowania i podawania nazw kierunków w przestrzeni i na kartce.

Poszerzanie czynnego słownika dziecka.

Utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.

Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego ze spotkania z nieznajomym zwierzęciem.

Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: weterynarz.

Odbieranie otaczającego nas świata poprzez różne zmysły.

Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

Wprowadzenie liczebnika głównego i porządkowego 9 oraz pojęcia zero (nic).

Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: łapa, zebra.

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek ł, z w wyrazach.

Kształtowanie percepcji wzrokowej – odszukiwanie elementów na obrazku, układanie symboli według wzoru i z pamięci – przygotowanie do czytania i pisania.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

 

 

 

krasnale-p39
misie
smerfy
biedronki_icon
sowy

Linki

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.