Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 "Bajkowy Świat"

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi
nr 37 "Bajkowy Świat"
ul. Szlenkierów 8, 01-181 Warszawa

tel: (22) 632 11 31

Ogłoszenie dla rodziców 14 maja 2020r.

SZANOWNI PAŃSTWO,

BARDZO PROSIMY O WYDRUKOWANIE, WYPEŁNIENIE I ODESŁANIE

NA ADRES MAILOWY PRZEDSZKOLA

ANKIETY PRZYGOTOWANEJ PRZEZ

BIURO EDUKACJI M.ST. WARSZAWY

W TERMINIE DO 19 MAJA DO GODZ. 12.00

 

ANKIETA dla rodziców/opiekunów prawnych dotycząca deklaracji opieki przedszkolnej świadczonej przez przedszkole/szkołę podstawową od25 maja br.

 

…….……………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko dziecka

 

  1. Czy deklarują Państwo chęć skorzystania z opieki przedszkolnej dla swojego dziecka? (proszę zaznaczyć X w odpowiedniej kolumnie)

TAK

 

NIE

 

 

  1. Jeżeli tak, to od kiedy?

Termin

Zaznaczyć 

X

od 25 maja

 

od 1 czerwca

 

od 15 czerwca

 

od 22 do 30 czerwca

 

po odwołaniu przez rząd stanu epidemii w Polsce

   

 

Ze względu na ograniczania dotyczące liczby dzieci w grupie – do 12 dzieci, przy założeniu minimalnej powierzchni na dziecko 4 m2,ustalając kolejność przyjęć stosuje się następujące kryteria:

Kryteria pierwszeństwa

TAK

NIE

Oboje rodzice pracują – wykonują pracę na terenie jednostki organizacyjnej pracodawcy i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu*

 

 

Przynajmniej jeden z pracujących rodziców wykonuje pracę:

 

 

  1. w systemie ochrony zdrowia realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

  1. w służbach mundurowych realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

  1. handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

*kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko

W przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc stosuje się dodatkowe kryteria:

Dodatkowe kryteria

TAK

NIE

Dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci
w wiekudo 18 r.ż.)

 

 

Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo

 

 

 

Dziecko wychowywane przez niepełnosprawnego rodzica/opiekuna lub rodziców/opiekunów

 

 

 

W przypadku, gdy przedszkole nie będzie mogło przyjąć wszystkich chętnych dzieci, zostanie rodzicom/opiekunom prawnymwskazane inne przedszkole, które zapewni opiekę.

Czy przyjmą Państwo alternatywną placówkę?

TAK

 

NIE

 

 

W przypadku negatywnej odpowiedzi i przy jednoczesnym braku złagodzenia wytycznych  Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z COVID-19dot. m.in. liczebności grup przedszkolnych, dziecko może nie mieć zapewnionego miejsca w przedszkolu/szkole podstawowej organizującej oddziały przedszkolne.

 

Warszawa, dn. ………………………..2020 r.

 

 

……………………………………………….       …….……………………………………….

 (podpis matki/opiekunki prawnej)              (podpis ojca/opiekuna prawnego)

 

krasnale-p39
misie
smerfy
biedronki_icon
sowy

Linki

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.