Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 "Bajkowy Świat"

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi
nr 37 "Bajkowy Świat"
ul. Szlenkierów 8, 01-181 Warszawa

tel: (22) 632 11 31

Kiedy zgłosić się do logopedy?

Na co należy zwracać uwagę?

 • Warto zgłosić się do logopedy zawsze wtedy, gdy pojawiają się najmniejsze wątpliwości czy mowa dziecka rozwija się prawidłowo.
 • Kiedy zauważymy, że dziecko nie domaga się kontaktu werbalnego.
 • Kiedy zauważymy, że dziecko nie nawiązuje i nie utrzymuje kontaktu wzrokowego z rozmówcą.
 • Kiedy zaobserwujemy, że dziecko nie reaguje na mowę, na własne imię.
 • Kiedy zaobserwujemy, że dziecko jest niechętne do kontaktów słownych, do mówienia.
 • Kiedy jest „milczące”.
 • Kiedy dziecko nie wskazuje przedmiotów, osób itp. (nie wykształcił się gest wskazywania).
 • Kiedy zaobserwujemy, że dziecko nie rozumie poleceń.
 • Kiedy zaobserwujemy, że dziecko ma trudności w poprawnym budowaniu wypowiedzi.
 • Kiedy zauważymy, że jest nieprawidłowa kolejność wyrazów w zdaniu, sylab w wyrazie, głosek w sylabie. Tym bardziej, gdy nie ma w tym zjawisku stałości.
 • Kiedy mamy wątpliwości czy dziecko dobrze słyszy.
 • Kiedy zaobserwujemy nietypową reakcję na dźwięki, np. dziecko zatyka uszy przy głośnej muzyce albo odwrotnie wręcz domaga się, aby było głośniej.
 • Kiedy dziecko często choruje na infekcje dolnych i górnych dróg oddechowych.
 • Kiedy zaobserwujemy, że dziecko nawykowo mówi przez nos.
 • Kiedy zaobserwujemy, że dziecko ma nieustannie otwarte usta lub otwarte usta i język oparty o dolną wargę i zęby lub zęby.
 • Kiedy dziecko podczas artykulacji głosek: „s, z, c, dz”, „t, d, n”, „ś, ź, ć, dź”, „L” wsuwa język pomiędzy zęby lub ociera nim o zęby lub słyszymy wymowę zbliżoną do wymowy tytułowej postaci z bajki Disneya - Kaczora Donalda.
 • Kiedy zaobserwujemy zmiany anatomiczne w budowie narządów mowy dziecka np. dziecko ma trudności z wysunięciem języka na brodę, co może oznaczać skrócone wędzidełko języka (często towarzyszy temu charakterystyczny kształt serca na czubku języka) lub nie ma możliwości domknąć ust, co może świadczyć o wadzie zgryzu lub o skróconym bądź wrośniętym wędzidełku wargi.
 • Kiedy zaobserwujemy, że dziecko ma znacznie obniżoną sprawność aparatu artykulacyjnego np. ma trudność z wysuwaniem języka na brodę, podnoszeniem języka w stronę noska, przesuwaniem na boki, oblizywaniem ust, kląskaniem, czyli udawaniem konika.
 • Kiedy zaobserwujemy trudności w zakresie poboru pokarmu – w niemowlęctwie trudności ze ssaniem, następnie trudności w przechodzeniu na kolejne poziomy poboru pokarmu, czyli jedzenie z łyżeczki i picie z kubeczka oraz trudności w zakresie koordynacji odgryzanie, żucie, połykanie, częste krztuszenie się, jedzenie z wysiłkiem, silna wybiórczość pokarmową.
 • Kiedy zaobserwujemy u dziecka nadmierne ślinienie się.
 • Kiedy zaobserwujemy, że dziecko zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne, np. b na p, mówi zamiast balon to palon; d na t, mówi zamiast dom to tom; w na f, mówi zamiast wata to fata; g na k, mówi zamiast guma to kuma.
 • Kiedy zaobserwujemy, że dziecko myli głoski podobne w brzmieniu, np. sc (sala – cala).
 • Kiedy zaobserwujemy, że dziecko zniekształca lub zastępuje głoski innymi nieznanymi w języku polskim, np. wymawia głoskę „r”  tak jak wymawia się „r” w języku francuskim.
 • Kiedy nasila się problem rozwojowej niepłynności mówienia (zacinanie, powtarzanie sylab).
 • Kiedy zaobserwujemy, że poziom rozwoju mowy dziecka nie odpowiada normie wiekowej. W rozwoju mowy wyróżniamy następujące okresy: okres melodii: 0 – 1, okres wyrazu: 1 – 2, okres zdania: 2 – 3, okres swoistej mowy dziecięcej: 3 – 7. Dziecko roczne powinno wypowiadać pojedyncze słowa np. mama, baba, tata, dziecko dwuletnie powinno tworzyć dwuelementowe wyrażenia typu: „mama da”, „baba tu”, dziecko trzyletnie powinno wypowiadać zdania kilkuwyrazowe, nie powinno posługiwać się jedynie za pomocą gestu czy pojedynczych słów lub też połączenia gestu z prowadzeniem opiekuna do przedmiotu, którego właśnie potrzebuje, lub też za pomocą ograniczonego repertuaru wyrażeń dźwiękonaśladowczych a dziecko czteroletnie i pięcioletnie powinno posługiwać się wypowiedzią wielozdaniową.
krasnale-p39
misie
zabki
biedronki_icon
sowy

Linki

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.