Dyrektor Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 „Bajkowy Świat”
informuje, że termin dyżuru wakacyjnego w naszym przedszkolu jest
od 22 lipca do 9 sierpnia.

Wszystkie informacje można śledzić również na stronie internetowej Biura Edukacji: edukacja.um.warszawa.pl
W dniach 10 – 23maja
rodzice dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny
potwierdzają wole zapisu wnosząc opłatę za żywienie.

Opłatę w wysokości 16zł za dzień należy wpłacić
na rachunek bankowy: 

70 1030 1508 0000 0005 5073 1053 . 

W treści przelewu należy wpisać:
„opłata za żywienie
AL– imię i nazwisko dziecka”

Strona do rejestracji:

rekrutacje-warszawa.pzo.edu.pl

Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych


Zapisy na dyżur wakacyjny
Od 3 kwietnia, od godz. 12.00 do 19 kwietnia, do godz. 20.00
Rodzice wypełniają i zapisują w systemie wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny:

  • dzieci, które uczestniczą w rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub klas
    pierwszych w szkołach podstawowych korzystają z utworzonego przez rodziców hasła do systemu rekrutacyjnego;
  • dzieci, które nie biorą udziału w rekrutacji, korzystają z zakładki „Zarejestruj się”.

[!] Wniosek podpisany profilem zaufanym/e-dowodem/podpisem kwalifikowanym rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu zapisów.
[!] Wniosek, który nie został podpisany podpisem elektronicznym, rodzice składają w przedszkolu lub szkole wskazanej na pierwszej pozycji w pierwszym z wybranych turnusów tzw. dyżurującym przedszkolu lub szkole pierwszego wyboru.

Od 3 kwietnia, od godz. 12.00 do 22 kwietnia, do godz. 16.00
Rodzice, którzy nie przesłali w systemie wniosku podpisanego elektronicznie, składają papierową wersję wniosku w dyżurującym przedszkolu lub szkole pierwszego wyboru.

10 maja, od godz. 13.00
Rodzice otrzymają informację o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny.
[!] Informacja o zakwalifikowaniu będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz w przedszkolu lub szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Informacja zostanie również przesłana rodzicom na adres e-mail.

Od 10 maja do 23 maja
Rodzice potwierdzają wolę korzystania z miejsca w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole  podstawowej, do której zostało zakwalifikowane.
Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur jest wniesienie opłaty za żywienie w okresie dyżuru (w terminie 14 dni od dnia opublikowania list dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny).

28 maja, od godz. 13.00
Rodzice otrzymają informację o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny.
[!] Informacja o przyjęciu dziecka będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz w przedszkolu lub szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Zapisy na wolne miejsca
29 maja, od godz. 14.00
Publikacja w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.
Od 31 maja, od godz. 9.00 do 5 czerwca, do godz. 16.00
Rodzice wypełniają i składają wniosek o przyjęcie na dyżur wakacyjny bezpośrednio w przedszkolu
lub szkole, które dysponują wolnymi miejscami.
Od 6 czerwca do 11 czerwca
Dyrektor przedszkola lub szkoły rozpatruje wnioski o przyjęcie na dyżur wakacyjny.
12 czerwca, od godz. 13.00
Rodzice otrzymają informację o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny.
Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na wolne miejsce będzie dostępna w elektronicznym systemie
zapisów oraz w przedszkolu lub szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
[!] Rodzice potwierdzają wolę korzystania z miejsca w przedszkolu lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do której zostało zakwalifikowane.
Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur jest
wniesienie opłaty za żywienie w okresie dyżuru.
13 czerwca, od godz. 16.00
Aktualizacja wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.
Rodzice mogą bezpośrednio zgłosić się do dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content