Rekrutacja uzupełniająca

26 czerwca 13.00
Podanie informacji o dzieciach zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 

Od 26 czerwca od godz. 13.00 do 1 lipca do godz. 10.00
Rodzice potwierdzają wolę zapisu dziecka do przedszkola, do której zostało zakwalifikowane.

 

 

Strona do zapisów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:
rekrutacje-warszawa.pzo.edu.pl

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2024/2025

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

12 czerwca, od godz. 16.00
Publikacja w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

Od 12 czerwca, od godz. 16.00 do 17 czerwca, do godz. 20.00
Rodzice wypełniają i zapisują wniosek w systemie. Po zakończeniu etapu rejestracji nie będzie możliwa edycja wniosku.

Od 12 czerwca do 18 czerwca, do godz. 15.00
Rodzice składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru wniosek. Dołączają do niego dokumenty, które potwierdzają spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Wszystkie te dokumenty można złożyć:
• podpisane profilem zaufanym przez elektroniczny system rekrutacji
lub
• wersję papierową bezpośrednio w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

[!] Jeśli dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność – rodzic składa jego kopię w każdym przedszkolu/szkole, którą wskazał na liście preferencji i wybrał w niej oddziały integracyjne. Kopię rodzic poświadcza za zgodność z oryginałem.
Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

26 czerwca, od godz. 13.00
Publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 26 czerwca, od godz. 13.00 do 1 lipca, do godz. 10.00
Rodzice potwierdzają wolę zapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.

2 lipca, od godz. 13.00
Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Od 2 lipca
Procedura odwoławcza.

30 sierpnia
Publikacja w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content