Jesteśmy placówką oświatową działającą na terenie dzielnicy Wola od 1952 roku.
Przedszkole nasze mieści się przy ulicy Szlenkierów 8.
W 2001r. wśród rodziców, dzieci i personelu został rozpisany konkurs na nazwę naszej placówki. Było wiele propozycji, w drodze głosowania zwyciężyła nazwa „Bajkowy Świat”, a uchwałą nr.1875LXXX2002 Rady Gminy Warszawa – Centrum z dnia 27 czerwca 2002 r. nazwę tę zatwierdzono. Akt nadania nazwy dla przedszkola i nasze logo zdobią wejście do placówki.
     Priorytetowym celem jaki sobie postawiliśmy jest likwidowanie barier psychicznych i społecznych w środowisku lokalnym w stosunku do osób niepełnosprawnych. Owocem naszych starań jest Uchwała Rady Dzielnicy Warszawa Wola Gminy Warszawa – Centrum z dnia 10 września 2002 r. nadająca naszej placówce status Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi.
     „Bajkowy Świat” to 4 oddziały przedszkolne w tym 3 integracyjne. Dzieci zdrowe odgrywają rolę stymulującą dla niepełnosprawnych kolegów ucząc się tolerancji, szacunku do choroby i słabości innych kolegów. Dzieci niepełnosprawne uczestniczą we wszystkich zajęciach na zasadzie dobrowolności a ich działania stymulowane są przez pedagoga specjalnego, logopedę, rehabilitanta. Przedszkole oferuje dwa zajęcia dodatkowe dla wszystkich przedszkolaków tj. rytmika oraz naukę języka angileskiego.  Raz w miesiącu zapraszamy rodziców z dziećmi na zajęcia o charakterze terapeutycznym. Są to zajęcia ruchowe z cyklem ćwiczeń z programu W.Sherbone oraz Artterapia – skupiona na umiejętności wyrażanie emocji poprzez pracę z materiałem plastycznym oraz muzykę i ruch. Pedagodzy w swojej pracy wykorzystują nowatorskie metody aktywizujące dziecko takie jak: „Pedagogika Zabawy”, „Kineziologia Edukacyjna wg. Dennisona”, „Metoda dobrego startu” M. Bogdanowicz, „Ruch rozwijający” bazujący na programie W. Sherbone, „Edukacja matematyczna” wg programu E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, elementy muzykoterapii. Pragniemy, aby w naszym przedszkolu panowała rodzinna atmosfera, dlatego staramy się jak najczęściej włączać rodziców w życie naszej placówki. Zapraszamy ich na różnego rodzaju imprezy okolicznościowe oraz zajęcia otwarte, w czasie których bawią się wspólnie ze swoimi pociechami. Corocznie organizujemy przedstawienia rodzicielsko-nauczycielskie dla naszych przedszkolaków.
W całorocznej pracy nie zapominamy o potrzebach innych. Poprzez uczestnictwo w akcjach tj.: „Góra Grosza”, „Zbieranie nakrętek dla Ani”, oraz zbiórka zużytych baterii. Od roku 2001 prowadzimy na terenie przedszkola licytację „Medal za Serce” a dochód wpływa na konto Rady Rodziców z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Z zakupionego sprzętu korzystają wszystkie dzieci, a my z satysfakcja patrzymy jak nasze starania wspomagają rozwój oraz zapewniają radość naszym podopiecznym. Uczestnictwo w życiu grupy rówieśniczej stymuluje rozwój dziecka niepełnosprawnego, chroni przed izolacją, kształtuje motywację i umiejętność radzenia sobie z trudnościami dnia codziennego. W naszym przedszkolu dzieci rozwijają się poprzez działanie, są aktywne twórczo, uczą się dbać o zdrowie i sprawność fizyczną. Praca w takiej placówce z tak wspaniałą nazwą „Bajkowy Świat” jest prawdziwą przyjemnością.

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content