Witajcie w grupie "Krasnale"

    Nasza grupa to wesołe i odważne trzylatki- jest 11        uśmiechniętych dziewczynek i 7 radosnych chłopców ,którzy dopiero zaczynają przygodę z przedszkolem.  Jesteśmy grupą integracyjną czyli jest 4 krasnali ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Małymi kroczkami poznajemy się nawzajem, z dnia na dzień coraz śmielej bawimy się z nowymi kolegami i koleżankami ucząc się samodzielności i zaradności. Od pierwszych dni w przedszkolu poznają panujące w nim reguły i zasady, których będą przestrzegać. Będziemy uczyć się języka angielskiego oraz uczestniczyć w zajęciach rytmiki z panią Wiolą. Przed nami wiele ciekawych przedszkolnych przygód, informacji oraz uroczystości, a to wszystko pod czujnym okiem i opieką pracujących  w grupie pań: Małgosi, Marzenki i Patrycji oraz pani Eli i Izy, które dbają o dzieci i salę .

 Na pewno dużo radości sprawią nam zabawy na placu przedszkolnym.

  W tym roku szkolnym będziemy realizować program edukacyjny „SUPER SMYKI” Wydawnictwa 

MAC. 

 

 

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Działania edukacyjne 

 CZERWIEC 2024

Gdzie mieszkają zwierzęta?

1. Mieszkańcy sawanny;

2. Mieszkańcy stepów;

3. Roślinność, jakiej w Polsce nie spotkamy;

4. Zwierzęta w Z.O.O;

5. Album roślin  i zwierząt świata.

Co mogę robić latem?

1. Pierwszy dzień lata;

2. Może nad morze;

3. Górskie szlaki;

4. Rejs po jeziorze;

5. W domu, pod namiotem lub w hotelu.

Za co kocham wakacje?

1. 3,2,1,0 start! Wakacje;

2. Wakacyjne rady;

3. Wakacje za granicą,

4. Wakacyjny pociąg;

5. Będziemy zawsze o sobie pamiętać.

Jak dać przedmiotom drugie życie?

1. Papier;

2. Plastik;

3. Szkło;

4. Metal;

5.Z Ekolandu do Przedszkolandu.

Realizowane programy:

_  Gramy zmysłami;

– Cała Polska czyta dzieciom;

 1. CO SŁYCHAĆ W PRZEDSZKOLU?
 2. JAK BYĆ BEZPIECZNYM?
 3. JAKIE SĄ MOJE SUPER MOCE.
 4. CO SIĘ ZMIENIA JESIENIĄ.

Treści programowe:

 • korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku
 • zdejmowanie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu w szatni;
 • zakładanie ubrań, butów;
 • korzystanie z toalety;
 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką
 • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych)
 • nabywanie koordynacji ruchowej.
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
 • słuchanie fragmentów książek i tekstów z czasopism
 • zdejmowanie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu w szatni;
 • składanie ubrań przed leżakowaniem;
 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, 
 • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.
 • poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: nieostrożne korzystanie z urządzeń znajdujących się w ogrodzie przedszkolnym.
 •  słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela;
 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych
 • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie;
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych np. padającego deszczu;
 • obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie;
 • sygnalizowanie nauczycielowi złego samopoczucia
 • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach;
 • liczenie palców, przedmiotów itp.;
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu;
 • rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych;
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
 • uczestniczenie w zabawach naśladowczych;
 • budowanie z naturalnych materiałów (piasek,  );
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi,
 • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość;
 • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu;
 • powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem
 • uczestniczenie w zabawach – rozwiązywanie prostych zagadek
 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
 • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie
 • rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku;
 • oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu;
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych np. padającego deszczu;zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody;

 

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content