zabawy z kostką

Słowo wstępne
Uczmy się grać w gry planszowe,  bo są nie tylko wspaniałą formą rozrywki ale także wspomagają rozwój intelektualny, integrują grupy rówieśnicze i uczą tworzyć oraz zacieśniać więzy międzyludzkie To oczywiste, że gry planszowe  tak jak wszelkie inne służą rozrywce, jednak w ich przypadku, jak w żadnym innym, realizuje się zasada uczenia się przez zabawę,   która jest naturalną i spontaniczną aktywnością dziecka, którą wykonuje odruchowo i bez jakiegokolwiek namysłu. Jeżeli zatem korzystamy z gry planszowej polegającej na tworzeniu czy odgadywaniu słów, dziecko w naturalny sposób nabiera umiejętności Ten rodzaj i format nauki jest najbardziej skuteczny i efektywny, gdyż sprawia dziecku przyjemność a dziecko ma poczucie że nie jest do niczego przymuszane i nakłaniane. Dodatkowo działają często jako istny pomost pomiędzy pokoleniami – gdy do gry zasiadają rodzice, dzieci i dziadkowie, oraz uczą kontroli  i emocji, gdyż w grupie zupełnie inaczej należy się zachowywać niż siedząc samemu przed monitorem komputera, gdy przeciwnik nie widzi naszej reakcji.
 CELE  GŁÓWNE
 • Nauka przez zabawę – zabawa jako środek ułatwiający opanowanie, utrwalenie i usystematyzowanie zdobytych wiadomości,
 •  wzbudzanie zainteresowania grami planszowymi, jako sposobu na spędzanie wolnego czasu z rodziną i kolegami,
 •  rozwijanie umiejętności logicznego rozumowania,
 •  poprawienie sprawności umysłu, koncentracji i spostrzegawczości,
 •  rozwijanie myślenia abstrakcyjnego,
 •  rozwijanie wyobraźni przestrzennej,
 •  wzmacnianie odporności psychicznej,
 •  nabywanie umiejętności przyjmowania odpowiedniej postawy wobec porażki i zwycięstwa oraz odporności na stres.
   CELE  SZCZEGÓŁOWE
 ·        gry planszowe jako przeciwdziałanie uzależnieniom od multimedialnych urządzeń
·        poznanie zasad gry,
·        szacunek dla przeciwnika,
 • zapewnienie alternatywnej formy spędzania czasu wolnego w przedszkolu i w domu
 • komunikowanie się i współdziałanie w grupie
 • zdrowa” rywalizacja
 • przeżywanie radości ze wspólnej gry
 • pokonanie nieśmiałości
 • usprawnianie koncentracji uwagi
 • umiejętność cierpliwego oczekiwania na swoją kolej
 • ćwiczenie pamięci i logicznego myślenia
 • uważne słuchanie drugiej osoby
 • doskonalenie umiejętności matematycznych
 • posługiwanie się kostką – liczenie oczek
 • rozróżnianie figur geometrycznych
CELE WYCHOWAWCZE
Właściwie prowadzone zajęcia koła mają wielkie wartości wychowawcze i kształcące.
 • Wpływają na ogólny rozwój osobowości dziecka.
 • Dzięki nim rozwija się wrażliwość i spostrzegawczość dziecka, a zwłaszcza wyobraźnia..
 • Rozbudzają nowe zainteresowania.
 METODY  PRACY
 • aktywizujące: gry planszowe, karciane, gry dydaktyczne, gry interaktywne i zręcznościowe,
 • praktycznego działania: rozwiązywanie zadań, rebusów, łamigłówek.
ADRESACI PROGRAMU
Adresatami programu będą dzieci 4 i 5-letnie
Close Menu
×

Koszyk

Skip to content